Czas się łączyć ?!

Bogusław Jakubowski w swoim artykule "Bliżej Ludzi, dla Ludzi" (LP 10/2004) - wywołał temat połączenia SLD w mieście i powiecie.Zarówno w dniu 6 listopada 2004 roku, na zjeździe miejskiej organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak i podczas zjazdu powiatowego SLD, który odbył się 14 listopada - wnioskowano o połączeniu obu partii. 
Propozycję poparli Artur Ostrowski - Przewodniczący Rady Miejskiej SLD i Grzegorz Adamczyk - Przewodniczący Rady Powiatu SLD. Obecny na zjeździe powiatowym Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD - Krzysztof Makowski, z zadowoleniem przyjął propozycję konsolidacji struktur miejskich i powiatowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej - stwierdzając, że będzie to druga po Łodzi, tak silna organizacja, a to w większym stopniu może oddziaływać na sytuację polityczno-gospodarczą w rejonie piotrkowskim. Od zjazdów minął już jakiś czas i o sprawie łączenia chyba zapomniano, ale może pora wrócić do propozycji  i uruchomić odpowiednie działania organizacyjne.
Uważam, że powstanie jednej - silniejszej liczebnie partii, może znacznie poprawić notowania lewicy w mieście i powiecie.  
A to jest szczególnie ważne w tym roku, kiedy będziemy wybierać :posłów, senatorów i prezydenta RP.